Historia   oddziału

1.12.1985.12.1985 r staraniem dyrektora Wojciecha Pawłowskiego i lek. Franciszka Jarmuziewicza za zgodą konsultanta wojewódzkiego dr n.med. Krzysztofa Rachwała został utworzony oddział urazowo-ortopedyczny w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Pierwszym ordynatorem był lek. Maciej Koperski, który pełnił swoje obowiązki do 1988r.

W latach 1989 – 2001 oddziałem kieruje lek. Wojciech Kalinowski, w oddziale są zatrudniani nowi asystenci, uzyskują kolejne stopnie specjalizacji.

W okresie 2001 – 2007 oddziałem kieruje lek. Jerzy Błażejewski.

Kadra oddziału liczy wtedy 7 lekarzy:

 • Franciszek Jarmuziewicz
 • Tomasz Kowalczyk
 • Krzysztof Gązwa
 • Jerzy Bar
 • Tomasz Kudowski
 • Mateusz Brzoza

W dniu 1.10.2007 lekarze oddziału tworzą własny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTOPEDIA”. Dyrektorem NZOZu jest lek. Tomasz Kowalczyk, który jednocześnie kieruje oddziałem urazowo-ortopedycznym w szpitalu.

Asystenci oddziału:

 • Franciszek Jarmuziewicz – zastępca kierownika oddziału
 • Tomasz Kudowski
 • Michał Truś
 • Mateusz Brzoza
 • Marcin Stępniak
 • Konrad Potępa rezydent
 • Mateusz Kuszek rezydent
 • Hubert Mac rezydent