Sprawność ręki jest często czynnikiem decydującym o możliwościach zaistnienia we współczesnym świecie: służy zarobkowaniu, komforcie życia codziennego, realizacji umiejętności. Z tego powodu chirurgia ręki zajmuje szczególne miejsce w pracy naszego oddziału. Jednym z najczęstszych zabiegów wykonywanych w trybie ostrego dyżuru jest operacyjne leczenie wielotkankowych uszkodzeń ręki, powstałych w czasie wykonywania czynności zawodowych. Na naszym oddziale wykonuje się:

  • leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien,
  • operacyjne leczenie złamań nadgarstka i ręki,
  • leczenie operacyjne wad wrodzonych i nabytych ręki u dzieci i dorosłych,
  • operacyjne leczenie złamań przedramienia, w tym złamań osteoporotycznych,
  • neurochirurgiczne zabiegi odbarczenia nerwów obwodowych kończyny górnej.

Cieśń kanału nadgarstka

Powstaje w wyniku przewlekłego nacisku nerwu pośrodkowego w obrębie tkanek nadgarstka. Przyczyną choroby może być m.in. wcześniejsze złamanie ręki, cukrzyca i inne choroby z deformacją nadgarstka czy też reumatoidalne zapalenie stawów. Symptomami choroby jest cierpnięcie, mrowienie kciuka, palca wskazującego i środkowego po długim bezruchu lub brak czucia opuszków kciuka, palca wskazującego i środkowego.

Objawy początkowe choroby uwidaczniają się najczęściej w nocy. Nasilają się po uniesieniu do góry ręki lub w czasie czynności wykonywanych ze zgięciem nadgarstka (np. kierowanie samochodem, mycie naczyń).

 

Choroba nasilająca sie w nocy sprawia, że chory najczęściej się budzi. Odczuwalne mrowienie w obrębie ręki, jest często ignorowane. W razie większego nasilenia choroby ulgę pacjentowi przynosi opuszczenie ręki.Dolegliwości nasilają się stopniowo.